Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

http://www.fonitheou.gr/


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αδελφάκια μου, o Θεός να ευλογεί, να βασιλεύει και να φρουρεί τη ζωή όλων μας. Αυτός ο Χριστός να κατευθύνει όλους εμάς, αλλά και όλους εκείνους τους αδελφούς που εργάζονται το αγαθό σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα ανεξαρτήτως έθνους, φυλής, θρησκείας, λαού. Ο Άγιος Θεός από την ημέρα του Χριστού μέχρι σήμερα εργάζεται διά Πνεύματος Αγίου. Σε όλες τις γενιές εργάζεται εναποθέτοντας μέσα στους ανθρώπους το αγαθό και διαφυλάττοντας αυτό μέσα σε σκεύη εκλογής. Μέσω της Φωνής Θεού καλεί σε σύγκλιση πνευματικής αναγέννησης σήμερα όλους τους ανθρώπους, ώστε διά του Χριστού να νικήσουν τον έναν εχθρό της ψυχής και του σώματος, αυτόν τον εχθρό που αιώνες τώρα διαβάλλει, πλανά, αποπροσανατολίζει όλη την ανθρωπότητα, τον Διάβολο. Ο λόγος; Διότι θα επέλθει μέγας πειρασμός σε όλην την οικουμένην πειράσαι τους κατοικούντας επί της γης.
Ο απόστολος Παύλος φανέρωσε διά Πνεύματος Αγίου, η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τις αρχές και τις εξουσίες του κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου (Εφεσ. 6:12). Εδώ έγκειται ο πειρασμός. Ο διάβολος παραχώρηση Θεού για να συντελεστεί η αναγέννηση του ανθρώπου, η οποία δύναται να τον οδηγήσει στην θέωση σπουδάζοντας καλό και κακό μέσα από την παγκόσμια πνευματική και ανθρώπινη ιστορία, κατάφερε με την ημιμάθεια η οποία δημιουργεί την κρίση να διαβάλει, να χωρίσει τον άνθρωπο. Και τα κατάφερε με την πάροδο των αιώνων να υιοθετήσει και να δογματίσει ο άνθρωπος σε όλον τον πλανήτη πολλές μικρότητες, οι οποίες υιοθετήθηκαν με την πάροδο των χρόνων από τον αποστάτη εν Θεώ άνθρωπο. Κατόπιν μετατράπηκε η διαβολή συνειδητά σήμερα σε εντάλματα ανθρώπων τα οποία θεωρούνται ως αληθινά. Φυσικά η άγνοια του ανθρώπου ως προς το θέλημα του Θεού του θέσπισε σαν τρόπο ζωής σήμερα και του θεμελίωσε το ψέμα σε τέτοιο σημείο ώστε να γίνει πολίτευμα αδιασάλευτο, το οποίο επισκίασε όλον τον πλανήτη. Η φωνή Θεού όμως δεν έπαψε να νουθετεί ανά περιόδους τον άνθρωπο, δεν έπαψε να λειτουργεί στις γενιές, δεν έπαψε να συμμετέχει στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι με ειλικρίνεια επικαλούνται τον Άγιο Θεό. Η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού δεν έπαψε να αναγεννά ανθρώπους μετατρέποντας αυτούς σε σκεύη εκλογής, η οποία διά μέσω των αιώνων μεταλαμπάδευσε καθώς και οι άνθρωποι αυτοί του Θεού και οι αιώνες την σοφία του Θεού μέχρι σήμερα που ζούμε όλοι εμείς. Μετέφεραν και σεβάστηκαν οι πάντες την ουρανόδρομη σοφία του Αγίου Θεού σε τέτοιο σημείο ώστε να έρθει στη γενιά μας, κάνοντας σήμερα όλους εμάς διαχειριστές αυτού του πλούτου διότι σήμερα η Φωνή Θεού, η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού καλεί τον χριστιανικό κόσμο σε παγκόσμια πνευματική ανασύνταξη και σύγκλιση ώστε να επιτευχθεί το ίνα ώσιν εν και ο λαός του Θεού να γίνει στράτευμα Θεού. Ο τρόπος; Να εισέλθουμε οι πάντες στο Αγιαστήριο. Ο Κύριος τόνισε, είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ (Ματθ. 6:6).
Η Φωνή Θεού σήμερα καλεί τους Χριστιανούς να αφήσουν την θεωρία της γνώσης στα περί Θεού, η οποία φυσιοί και καλεί όλον τον χριστιανικό, συνειδητά χριστιανικό λαό του Θεού να πάρει θέση και να εισέλθει στο Αγιαστήριο. Εκεί μόνο θα συναντήσουμε τον Άγιο Θεό. Εκεί μόνο θα σπουδάσουμε την σοφία του Θεού συλλαβίζοντας το ρήμα του Θεού σε καθημερινή βάση, ώστε κατόπιν να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει η λογική του Θεού μέσα μας για εμάς χωρίς καν εμείς να προσπαθούμε. Με αυτόν τον τρόπο θα δεχθούμε την επίσκεψη του Θεού, ώστε ο Άγιος Θεός να εκχέει σε εμάς το πνεύμα του χωρίς μέτρο.
Αδέλφια μου, εδώ και πολλά χρόνια εισερχόμενος στο Αγιαστήριο - στη σιωπή σύγκρινα τον Λόγο του Θεού, αφού μελετώ αυτόν μέρα και νύχτα με ό,τι είχα γνωρίσει μέχρι χθες σαν θρησκεία, ερευνώντας παράλληλα και όλες τις θρησκείες του κόσμου. Όταν γνώρισα τον Θεό μου σύστησε να ξεχάσω ό,τι γνώριζα και να σπουδάσω πάνω στα τέσσερα Ευαγγέλια του Χριστού, ώστε να κάνω μέσα μου καινούργια θρησκεία, καινούργια λογική που να πηγάζει και να στεγάζει μόνο την λογική του Χριστού, η οποία είναι η λογική του Πατέρα Θεού, εγκαταλείποντας πλέον τις συνήθειες που μέχρι χτες είχα αναπτύξει ως θρησκεία. Έτσι λοιπόν με την δύναμη του Θεού και κινούμενος διά Πνεύματος Αγίου δημιούργησα νέα λογική, η οποία με αναπτύσσει διά Πνεύματος Αγίου σε καθημερινή βάση, η οποία λογική του Θεού με ζωοποιεί, κάνει τα γονίδιά μου να χαίρονται και το DNA μου να πάλλεται στους ρυθμούς του Θεού αποδίδοντας την ενέργεια εις το εκατονταπλάσιο. Τον εγκέφαλό μου μετά δώδεκα χρόνια στο Αγιαστήριο ο Πατέρας Θεός τον κένωσε απ’ ό,τι ήτο ξένο σε σχέση μ’ αυτόν, από ξένα στοιχεία. Έτσι έπαψε να στεγάζει ο εγκέφαλός μου ξένα στοιχεία, όπως εντάλματα ανθρώπων και λειτουργεί σήμερα με τις συνήθειες του Θεού και όχι του μεταπτωτικού κόσμου. Έτσι και αυτός ο εγκέφαλός μου πέρασε σε μία άλλη πνευματική διάσταση – λειτουργία η οποία του χάρισε ειρήνη Χριστού. Η ειρήνη, ο Χριστός είναι ότι η άνοιξη για τον γεωργό. Μόνο δι’ αυτής δύνανται να δημιουργηθούν στον άνθρωπο οι συνθήκες που αυξάνουν το δέντρο της ζωής, που αυξάνουν τη ζωή, την αφθαρσία μέσα του, εξασφαλίζοντας κατόπιν σε όλους μας την λογική του Θεού ώστε να λειτουργεί το Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε (Θεσ. Α΄ 5:16,18). Πάντοτε χαίρετε σημαίνει να φύγουμε από αδυναμίες συμφέροντα, φιλοδοξίες, με αθέμιτους τρόπους που επιδιώκουμε πολλές φορές στη ζωή. Μόνο τότε η ζωή γίνεται ένα παιχνίδι που ποτέ δεν χάνουμε. Ο λόγος, διότι πάντα σπουδάζουμε την σοφία του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες συμπληρώνοντας στη ζωή μας πολλά πνευματικά ελλείποντα. Η επιστήμη για την χαρά φανερώνει τα εξής, αφού το πάντοτε χαίρετε θα πρέπει να συντροφεύει τη ζωή μας και αφού και η επιστήμη είναι στερέωση των καιρών, θα πρέπει και μέσω αυτής να ενισχύουμε τις επιδιώξεις μας ώστε να φέρουμε την πραγματική χαρά, την χαρά η οποία είναι θυγατέρα της αγάπης και δεύτερος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η χαρά του Πνεύματος του Αγίου είναι το πιο υγιές θεραπευτικό φάρμακο στη ζωή του ανθρώπου και θα πρέπει να έχουμε πάντοτε την χαρά του Θεού. Οι θετικές επιπτώσεις της χαράς στον άνθρωπο δρουν καταλυτικά στο άγχος και ενεργοποιούν θετικά τον ορμονικό οργανισμό του ανθρώπου. Με την χαρά η ορμονική ισορροπία επανέρχεται τάχιστα όσο διαταραγμένη και αν είναι. Η ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να χαίρεται αυτό και μόνο είναι σύμπτωμα υγείας. Με την χαρά η ορμονική ισορροπία επανέρχεται γρήγορα στις φυσιολογικές της λειτουργίες. Πρέπει λοιπόν να χαιρόμαστε μελετώντας τον Λόγο του Θεού, διότι μέσα απ’ αυτόν δυνάμεθα να αντλήσουμε πολλές πηγές του Σωτηρίου. Δεν θα υπάρξει ποτέ ευτυχισμένος άνθρωπος αν δεν γνωρίσει την χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Θα πρέπει λοιπόν μελετώντας τον Λόγο του Θεού να εισέλθουμε στα βαθιά νοήματα αυτού ώστε να εννοήσουμε τι σημαίνει άνθρωπος, λογικό ον, Δημιουργία, Θεός. Το δεύτερο είναι το αδιαλείπτως προσεύχεσθε. Εδώ σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε χρόνο ώστε να εισέλθουμε στο Αγιαστήριο για να φτάσουμε στο σημείο να εργαζόμαστε τα του Θεού αδιάλειπτα σε τέτοιο βαθμό ώστε όταν μας ρωτούν οι άνθρωποι τι δουλειά κάνουμε, να λέμε ότι είμεθα ιδρυτές της βασιλείας του Θεού. Το αδιαλείπτως προσεύχεσθε έχει την ικανότητα να μεταφέρει μέσα μας την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, η οποία σε καθημερινή βάση θα μας σπουδάζει την σοφία του Θεού. Μέσω αυτής θα αναπτύξουμε νέα λογική και θα δημιουργήσουμε τον εγκέφαλο του Χριστού, ο οποίος διακατέχονταν από αρχές και επιδιώξεις. Οι αρχές είναι η αγάπη του στο να εκτελέσει το έργο το οποίο ο Πατέρας του του έδωσε και οι επιδιώξεις του είναι να μεταλαμπαδεύσει την σοφία του Θεού στον άνθρωπο, ώστε Θεός και άνθρωπος να πορευθούν στον αιώνα τον άπαντα ενωμένοι ίνα επιτευχθεί μέσω της αναγέννησης του Χριστού το ίνα ώσιν εν, το οποίο είναι ευαγγελική απαίτηση του Θεού. Σήμερα ο Χριστιανικός κόσμος ενώ προσεύχεται, ενώ τηρεί τα τυπικά μέρη του οποιουδήποτε δόγματός του, δεν έχει φτάσει στον προορισμό του και τούτο το βλέπουμε διότι ακόμη και οι Χριστιανοί που μελετούν το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι διαιρημένοι. Θα πρέπει λοιπόν να μην διαιρούμεθα. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να φύγουμε από τους συνήθεις ρυθμούς που μέχρι χτες είχαμε φτιάχνοντας ο καθένας από εμάς Θεό στα μέτρα του και να συλλάβουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, την σοφία του Θεού ώστε να φτιάξουμε τον εαυτό μας εικόνα του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός τόνισε ότι η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν και οι βιαστές την αρπάζουν. Η βασιλεία λοιπόν του Θεού αφού είναι μέσα μας, ιδρύεται μέσα μας όχι σε έναν άνθρωπο αλλά σε εκατομμύρια όταν οι πάντες υιοθετήσουν την διδασκαλία, την υγιαίνουσα διδασκαλία του Χριστού η οποία βρίσκεται 2000 χρόνια μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Το τρίτο να ευχαριστούμε κατά πάντα. Συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας που μας αλλάζουν τα συναισθήματα κάθε φορά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν επιτυχίες ή αποτυχίες στη ζωή μας. Εάν το δούμε έτσι θα παθαίνουμε πτώση, εάν όμως κάθε μέρα μέσα από το θετικό ή το αρνητικό σπουδάζουμε και προχωράμε, τότε αυτό θα συντελέσει στο να γίνουμε εικόνα του Θεού του αοράτου, στο να γνωρίσουμε το καλό και το κακό, στο να γίνουμε υιοί και θυγατέρες του Αγίου Χριστού. Θα πρέπει να προσέξουμε κάποια πραγματάκια όμως, ότι ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος έκανε τα πάντα, αυτός ενανθρωπίστηκε, αυτός κήρυξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας με θαύματα μεγάλα, εθεράπευε κάθε ασθένεια και κάθε διαβολή εν τω λαώ, ανίστα μάλιστα και νεκρούς. Αυτός ο Χριστός φανέρωσε, την αλήθεια αδιαφορώντας για το κόστος, αν δηλαδή αυτό τον βγάλει έξω από την αγάπη πολλών ανθρώπων, ιθυνόντων ανθρώπων της εποχής του και τον κηρύξουν ως αποσυνάγωγο, τον κατηγορήσουν ως αιρετικό. Η αλήθεια είναι η μόνη βάση την οποίαν θα πρέπει να έχουμε ώστε να γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό, όστις είναι της αλήθειας ακούει την φωνήν του Θεού και εισέρχεται εις αυτή. Ο άνθρωπος που λέει την αλήθεια είτε αυτή βλάπτει τον συνάνθρωπό του είτε όχι δεν έχει πρόθεση να υποτιμήσει κανέναν, απλώς εκφράζει την αλήθεια. Εάν η αλήθεια βλάπτει τον συνάνθρωπο, ο άνθρωπος του Θεού δεν ευθύνεται εις ουδέν.
Δεύτερον, όταν εργαζόμαστε πνευματικά και δίνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν το δίνουμε για να κάνουμε δούλους δικούς μας, οπαδούς δικούς μας. Το δίνουμε δωρεάν διότι είναι γραφικό, δωρεάν έλαβες δωρεάν δώσε, χωρίς να ζητούμε το παραμικρό από τους συνανθρώπους μας. Το μόνο που επιτρέπεται είναι να είμεθα φίλοι τους, διαφορετικά αν εισχωρήσουμε στη ζωή τους και όλη την ώρα τους υπενθυμίζουμε ότι εμείς γίναμε αιτία να διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Χριστού ώστε να θέλουμε να αποδώσουν εις εμάς τιμή, τότε έχουμε φύγει από τις αρχές του Ευαγγελίου διότι ο Χριστός έδωσε τη ζωή του και δεν απαίτησε από κανέναν αιώνες τώρα να τον ακολουθήσει. Πώς είναι δυνατόν εμείς επειδή μεταφέραμε κάτι στα χέρια κάποιων συνανθρώπων μας, το οποίο είναι ξένο, να ζητούμε απ’ αυτούς τη ζωή τους, την προσωπικότητά τους, τα πάντα; Θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε.
Τρίτον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε με τον αγώνα μας τον εγκέφαλο του Χριστού, ο οποίος δεν είχε δύο όψεις, δύο φάσεις στη ζωή του. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται, ή ζεστός να είσαι ή ψυχρός. Ο Χριστός ήταν ζεστός. Το πέτυχε με το να βρίσκεται πάντα στον οίκο του Πατέρα του κενώνοντας τον εαυτό του και υιοθετώντας τον Λόγο του ως εντολή σε καθημερινή βάση.
Είχαμε ακούσει στο παρελθόν ότι η εξάπλωση προηγείται του καθαρισμού. Απεδείχθη ότι όταν κάνουμε την εξάπλωση χωρίς τα στοιχεία του καθαρισμού, τότε δαιμονιζόμαστε οι ίδιοι και δημιουργούμε ένα περιβάλλον το οποίο διέπεται από εωσφορικά στοιχεία και που ο Θεός δεν το χρησιμοποιεί ώστε να συνεργαστεί μαζί του. Εάν πετύχουμε την αναγέννηση στον εαυτό μας, τότε οι άνθρωποι θα μας πάρουν στα σοβαρά, θα μας ακούσουν και θα υιοθετήσουν τις αρχές του Χριστού. Μόνο έτσι δυνάμεθα να γίνουμε αιτία ώστε να δημιουργηθεί ο νέος κόσμος με νέους ουρανούς και νέα γη εν εις δικαιοσύνη να κατοικεί και να είναι η δικαιοσύνη του Θεού η οποία είναι η προσφορά, η οποία είναι το έλεός του που θα πρέπει να μας καταδιώκει διά τον εαυτό μας και διά τους συνανθρώπους μας κάθε στιγμή.
Τέταρτον, θα πρέπει να προσέχουμε τον φανατισμό. Είπα την προηγούμενη φορά ότι αυτός που φανατίζεται είναι σαν να έχει αποκεφαλιστεί, σταμάτησαν οι λειτουργίες της ζωής του να εκδηλώνονται και σταμάτησε να αναπτύσσεται η λογική του και κατόπιν να αναπτύσσεται η λογική του Θεού μέσα του, διότι σφράγισε τον εαυτό του και έθεσε αυτόν στην υπηρεσία μιας μικρής σοφίας, η οποία δεν δύναται ποτέ να τον ολοκληρώσει πνευματικά. Ο φανατισμός απαγορεύεται. Είναι το μεγαλύτερο δαιμόνιο το οποίο θα μπορούσε να αποκτήσει άνθρωπος, διότι μ’ αυτόν ξεχνά τους ανθρώπους που έζησε κοντά τους χρόνια ολόκληρα απορρίπτοντας τους πάντες όταν αυτοί δεν υιοθετούν την διδασκαλία του. Δεν γνωρίζει τον Θεό ο άνθρωπος που έχει φανατιστεί, διότι ο Θεός εργάζεται ποικιλοτρόπως. Έχουμε πολλά παραδείγματα μέσα στον Λόγο του Θεού όπου αγκαλιάζει τους πάντες κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, διότι ο Θεός δεν βλέπει τον άνθρωπο αλλά την καρδιά. Αφού εμείς δεν δυνάμεθα να εισέλθουμε στα βαθιά νοήματα του κάθε ανθρώπου, δεν θα πρέπει και να τον απορρίπτουμε θεμελιώνοντας εις αυτόν τις δικές μας αρχές. Η ενότητα δεν θα επιτευχθεί στον κόσμο με το να γίνουμε όλοι ίδιοι και να σκεφτόμαστε όλοι τα ίδια πράγματα. Η ενότητα θα επιτευχθεί με το να είμεθα διαφορετικοί και να έχουμε μία σχέση να μας ενώνει, την αγάπη η οποία τα πάντα στέγει. Μέσα λοιπόν από την διαφορετικότητα αυτή θα εκδηλώνεται ο Θεός και η ζωή μας θα είναι πλέον όμορφη με καρπούς, χαρίσματα και σημεία, όπως και ο κόσμος που ζούμε μας αρέσει που είναι πολυμορφικός, που είναι διαφορετικός διότι ο Θεός απ’ όλους μιλά αφού θέλει να κάνει τον άνθρωπο μέτοχο και συμμέτοχο της δόξης του.
Στην Γένεση έχουμε ακούσει κάτι για τον Κάιν που θα πρέπει να το προσέξουμε, ο οποίος Κάιν σκότωσε τον αδελφό του και όταν ερωτήθη υπό του Θεού, Κάιν που είναι ο Άβελ, αυτός απάντησε, τι φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ; Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ναι είμεθα φύλακες του αδελφού μας και θα πρέπει να έχουμε το ενδιαφέρον μας στραμμένο πάνω του με διακριτικότητα όμως χωρίς να μπαίνουμε στη ζωή του, στη λογική του, "σε ξένα χωράφια". Ο ίδιος ο Χριστός τόνισε, ό,τι εκάματε εις έναν των μικρών τούτων εις εμέ εκάματε, καθώς γυμνός ήμουν και με ενεδύσατε, ασθενής και με επισκεφθήκατε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το ενδιαφέρον μας. Οι μαθητές ρώτησαν, πότε Κύριε εμείς σε είδαμε, σε επισκεφθήκαμε, σου φέραμε φαγητό, πότε εμείς Κύριε κάναμε κάτι για σένα; Και ο Χριστός τους απάντησε, ό,τι εκάματε εις έναν των μικρών τούτων εις εμέ εκάματε.
Ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι η πίστη. Η πίστη δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε όλοι να το έχουμε.
 Μετά από πολλά χρόνια συναντώ αδελφούς που υπηρετούσαμε το ίδιο έργο και μου λένε ότι εγώ αδελφέ ποτέ δεν πίστεψα στη ζωή, εσύ το πίστεψες; Και η απάντησή μου είναι ότι αυτή είναι η διαφορά μας, διότι εγώ το βρήκα αυτό να είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού. Ο Θεός είναι ζωή και δίνει ζωή. Πρώτος ο σοφός Σολομών έγραψε ότι ο Θεός ουκ εποίησεν θάνατον, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων. Έκτισε γαρ εις το είναι τα πάντα και σωτήριοι αι γενέσεις του κόσμου και ουκ έστιν εν αυταίς φάρμακον ολέθρου ουδέ άδου βασίλειον επί γης (Σοφία Σολωμ. 1:13,14). Κατόπιν ο Χριστός φανέρωσε, ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; (Ιωάν.11:26). Ο απόστολος Παύλος φανέρωσε, ου θέλομεν εκδύσασθαι αλλ’ επενδύσασθαι ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής (Κορινθ. Β΄ 5:4). Το μόνο θέλημα του Θεού είναι ο άνθρωπος να φύγει από την αμαρτία, διότι τα οψώνια αυτής είναι θάνατος. Ο μόνος τρόπος για να εγκαταλείψει ο άνθρωπος την αμαρτία είναι να βρει χρόνο και να εισέλθει στο Αγιαστήριο, ώστε να δημιουργηθούν οι νευρώνες του Θεού όπου θα χαρίσουν της ζωής το σώμα και θα πληρούν σε αρτιότητα, υγεία την ψυχή και το σώμα, διότι πρώτα ασθενεί η ψυχή – το πνεύμα και μετά το σώμα. Αφού λοιπόν πεθαίνουμε αφήνει να εννοηθεί ότι ψωνίζουμε την αμαρτία, "τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος". Για να φύγει η αμαρτία θα χρειαστεί η αφιέρωση. Ο Χριστιανικός κόσμος υπάρχει παντού, χρειάζεται σήμερα εμείς να τον ενημερώσουμε πως για να επιτευχθούν τα γεγραμμένα και να λάβουν χώρα στη ζωή όλων θα πρέπει να εισέλθει στο Αγιαστήριο και να συνδιαλέγεται σε καθημερινή βάση με τον ζώντα Θεό. Εξάλλου, η πίστις είναι βεβαίωσις πραγμάτων μη βλεπομένων, διότι διά ταύτης έλαβον καλήν μαρτυρίαν οι άνθρωποι του Θεού.

Εάν κι εμείς είμεθα άνθρωποι του Θεού θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αποτινάξουμε, να εγκαταλείψουμε τον έτερο κακό μας εαυτό, την λογική την οποίαν μέχρι χθες ο διάβολος εναπόθεσε μέσα μας και εκκόλαψε το δικό του αυγό, το οποίο επολλαπλασιάσθη σήμερα και το βλέπουμε να έχει κατακλύσει ολόκληρο το είναι του ανθρώπου ώστε η λογική του Θεού να μην υφίσταται στη ζωή, ούτε και στους αναγεννημένους ανθρώπους. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, να μην εγκαταλείψουμε την αρχική μας διδασκαλία και να πίνουμε αυτή – να τρώμε αυτή σε καθημερινή βάση όπως το παιδί δέχεται το λογικό άδολο γάλα της μητέρας. Μόνο έτσι δυνάμεθα να κάνουμε βεβαία την κλήση και να φέρουμε τις επαγγελίες ώστε να εκπληρωθούν τα γεγραμμένα. Γένοιτο, γένοιτο αμήν.


http://www.youtube.com/watch?v=HL4Qw2uRkg8&list=UUPLAYER_toeyaggelion


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αδελφάκια μου αγαπημένα, θέλω σήμερα να σας πω ορισμένα γεγονότα πνευματικά ώστε να γνωρίζετε πως δημιουργήθηκε η Φωνή Θεού. Γνωρίζουμε όλοι ότι πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστιν καταβαίνον εκ του πατρός των φώτων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί χωρίς να είναι θέλημα Θεού άνωθεν δοσμένο να εργαστεί στον αμπελώνα του Κυρίου, να μετέχει και να συμμετέχει στην δόξα του Θεού και στην αναγέννηση του ανθρώπου. Αδέλφια μου, πριν από 28 χρόνια πήρα το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια μου, αφού πρώτα ο διάβολος για 10 χρόνια με έδερνε ανελέητα. Ο Θεός το παραχώρησε και ο λόγος για να με ταπεινώσει. Χωρίς ο άνθρωπος να ταπεινωθεί δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος του Θεού, σκεύος εκλογής. Χωρίς ταπείνωση Θεό δεν μπορεί να εννοήσει - να δει ουδείς.
Όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού ήρθε στα χέρια μου το αγάπησα πάνω απ’ όλα όσα είχα γνωρίσει μέχρι εκείνη την στιγμή στη ζωή μου, το εκτίμησα ωσάν τον πιο πολύτιμο θησαυρό. Μέρα και νύχτα το μελετούσα το οποίο κάνω μέχρι σήμερα. Πολλές φορές όταν τα βράδια προσευχόμουν το καλοκαίρι στην αρχή της πνευματικής μου ζωής έβλεπα τον Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού στον ουρανό να σκεπάζει όλον τον ουρανό και ένα χέρι - το χέρι του Χριστού να μου το διαβάζει. Έβλεπα τα λόγια του Χριστού, τα γράμματα στον ουρανό και το χέρι αυτό να συλλαβίζει σε εμένα τις λέξεις όπως ο δάσκαλος στο σχολείο, τις οποίες λέξεις εγώ επαναλάμβανα. Έτσι σιγά – σιγά μεγάλωσε τόσο πολύ η αγάπη μου και η πίστη μου στον Χριστό που ό,τι και να συνέβαινε εγώ το προσπερνούσα διότι προσευχόμουνα. Θυμάμαι πολλές φορές στην αρχή της πνευματικής μου ζωής που συνέβησαν προβλήματα υγείας σοβαρά στην οικογένειά μου ή και σε εμένα, όμως ο Θεός με είχε μάθει να τον εμπιστεύομαι. Έτσι δεν τους έδινα αξία, πάντα τα περιφρονούσα και μετά λίγο καιρό αυτά έφευγαν, εγκατέλειπαν τη ζωή μου. Αδέλφια μου, τον Θεό τον υπηρετούσα από μικρό παιδί, για δέκα χρόνια όμως ο Θεός θέλησε να εντάξω τον εαυτό μου σε μία οργάνωση ώστε να τον υπηρετώ εκεί. Γνώρισα τον πνευματικό μου πατέρα, αυτός μου έδειξε το Ευαγγέλιο της βασιλείας, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πέρασαν δέκα χρόνια κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού μέσα σ' αυτήν την οργάνωση, εξαπλώνοντας τον Λόγο του Θεού, γράφοντας ομιλίες, σπουδάζοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού σε καθημερινή βάση. Το 1999 μετά δέκα χρόνια αγώνα είχε έρθει στο σπίτι μου ένας αδελφός και καθώς συζητούσαμε ξεφύγαμε από την αγάπη και πέσαμε στην κρίση. Το βράδυ είπαμε να κοιμηθούμε. Το σπίτι που έμενα είχε ένα μεγάλο σαλόνι και είχα μέσα σ' αυτό δύο καναπέδες στις δύο άκρες του δωματίου. Μόλις ξαπλώσαμε εγώ γύρισα από την άλλη πλευρά προς τον τοίχο και άρχισα να σκέφτομαι την συζήτηση που έκανα με τον αδελφό. Ήρθα εις εαυτόν και είδα ότι έκρινα. Έτσι μου ήρθε μέσα μου θλίψη, άρχισα να λυπάμαι για τον εαυτό μου. Άρχισαν να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου. Δεν πέρασαν δύο - τρία λεπτά και ένιωσα κάποιον να με χτυπάει στην πλάτη, νόμισα ότι είναι ο αδελφός, ότι κάτι θέλει ο αδελφός. Σκούπισα τα μάτια μου με τρόπο διακριτικό και γύρισα προς αυτόν. Μόλις γύρισα είδα έναν άνθρωπο ψηλό, δυνατό, ωραίο, ξένο ως προς εμένα. Αμέσως του είπα, ποιος είσαι εσύ, πώς μπήκες εδώ μέσα στο σπίτι μου και πήγα να σηκωθώ επάνω. Μόλις σηκώθηκα, δεν πρόλαβα να σηκωθώ καλά, μου είπε: Θωμά γνωρίζεις ότι οι άγγελοι είναι αποστελλόμενοι διά τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν. Αυτό με παραξένεψε πάρα πολύ, με προβλημάτισε, συνάμα με ηρέμησε. Του είπα πώς το ξέρεις εσύ αυτό; Ήταν μία έκπληξη για μένα ένας άνθρωπος ξένος να μπει μέσα στο σπίτι μου και να μου πει κάτι που το διάβαζα για δέκα χρόνια αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει, τι πάει να πει οι άγγελοι είναι αποστελλόμενοι εις τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν. Αυτός μου είπε, εστάλην υπό του Θεού να σου δείξω τον τρόπο αναγέννησης, τον τρόπο που χρειάζεται να σπουδάσεις τη ζωή ώστε να φέρεις την αποστολή σου εις πέρας, κατόπιν να γνωρίσεις τον Πατέρα - Θεό ο οποίος θα σου την φανερώσει. Του είπα ποια αποστολή να φέρω εις πέρας; Εκείνη την ώρα γύρισα και ως προς τον αδελφό ο οποίος κοιμόταν. Ρώτησα αμέσως τον άγγελο αυτόν που ήρθε στο σπίτι μου, αυτός ο αδελφός δεν καταλαβαίνει αυτή την στιγμή την παρουσία σου; Ο άγγελος του Θεού εκείνη την ώρα πλησίασε στο κρεβάτι του αδελφού τον άγγιξε και αυτός κοιμήθηκε αμέσως, γύρισε πλευρό προς τον τοίχο. Ο άγγελος του Θεού απευθύνθηκε σε εμένα και μου είπε, Θωμά πριν λίγο έκρινες, βάσει του Λόγου του Θεού είσαι αναπολόγητος και αν δεν υπήρχε το έλεος του Χριστού θα πέθαινες ακαριαίως διότι είναι γεγραμμένο μην κρίνετε ίνα μην κριθήτε, τις είσαι συ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην εις τον ίδιον Κύριον ίσταται ή πίπτει, συ τι; Αναπολόγητος είσαι ο κρίνων διότι εις ότι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν κατακρίνεις. Δηλαδή; Ρώτησα, τι σημαίνει αυτό για εμένα; Εκείνη την ώρα μου λέει, Θωμά, κοίταξε στην πόρτα και βλέπω έναν άλλον άγγελο με μία μεγάλη ρομφαία. Αυτός ο άγγελος σε κλάσματα δευτερολέπτου ήρθε κοντά μου. Η παρουσία του σε μένα με έκανε να νιώθω ότι θα πεθάνω, λιγόστευε η ανάσα μου, άρχισα να λέω ασυνείδητα, αυτό μου ήρθε εκείνη την ώρα, Κύριε ελέησέ με. Το είπα τρεις φορές. Την τρίτη φορά αυτός ο άγγελος έφυγε και κάθισε με την ρομφαία του εκεί που ήταν πρώτα. Εγώ αισθάνθηκα τόσο κουρασμένος από αυτόν τον άγγελο που ένιωθα σαν "ζωντανός - νεκρός". Ο άγγελος του Θεού ο οποίος εστάλη υπό του Θεού έστρεψε το βλέμμα του σε εμένα, με πήρε από το χέρι και με χάιδεψε στο κεφάλι και μου αποκατέστησε με το άγγιγμά του την ειρήνη μέσα μου και την υγεία μου και σε κλάσματα δευτερολέπτου με επανέφερε πάλι στη ζωή. Εκείνη την ώρα μου εξήγησε πως εργάζεται ο Θεός με τον άνθρωπο ανάλογα με την αποστολή. Δηλαδή η ζωή όλων των ανθρώπων μου είπε ελέγχεται υπό του Θεού, άρα λοιπόν η δική σου η γνώμη, η δική σου η κρίση περιττεύει διότι μπαίνεις σε ξένα χωράφια, στα χωράφια του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος γίνεται αναπολόγητος και ο Θεός ο ίδιος αντιτάσσεται εις αυτόν. Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δίδει χάριν. Εκείνη την ώρα με έναν μυστήριο τρόπο με σήκωσε από το δωμάτιό μου και με οδήγησε σε ένα χώρο ώστε να δω τον κόσμο ολόκληρο. Έτσι είδα ότι ο κόσμος ολόκληρος είναι ένα νεκροταφείο, ένα ζωντανό νεκροταφείο και ο λόγος διότι όλοι οι άνθρωποι κρίνουν μέρα και νύχτα. Όλοι δυστυχώς κρίνουν ο ένας τον άλλον. Η κρίση έκανε τον άνθρωπο να αποστατήσει από τον Θεό, να αποστατήσει από την αγάπη προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον, η οποία αγάπη προς τον Θεό περνάει μέσα από τον πλησίον. Ο άγγελος του Θεού μου είπε, Θωμά, ουδείς δεν είναι άξιος να ζει διότι δεν ζει εν Κυρίω με τις αρχές του Θεού, άρα οτιδήποτε συμβαίνει στον κόσμο να γνωρίζεις είναι παραχώρηση Θεού και όχι θέλημα Θεού, να γνωρίζεις πως ούτε μία τρίχα δεν πέφτει άνευ του θελήματος του Θεού. Άρα το αν κάποιος κρίνει, το αν κάποιος λέει ψέματα, τον αν έχει εγωισμό, ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή του και όχι εσύ, διότι πριν που έκρινες πήρε τη θέση του Θεού. Η κρίση είναι η πρώτη αιτία θανάτου του ανθρώπου, έξαφνα κόβεται το νήμα του Θεού και η δεύτερη είναι ο εγωισμός. Εγώ ζήτησα συγνώμη με συντριβή καρδιάς. Αυτός ο άγγελος του Θεού κάθισε δίπλα μου και μου εξήγησε για ποιο λόγο πεθαίνουμε, για ποιο λόγο απέχει ο άνθρωπος από τον Θεό. Μου εξήγησε και μου έλυσε πολλά μυστήρια τα οποία συντελούν στη ζωή και στον θάνατο. Μου έδειξε την Δημιουργία, μου έδειξε το σχέδιο του Θεού το οποίο λαμβάνει χώρα σήμερα. Αφού τελείωσε να μου εξηγεί τον Λόγο του Θεού και να μου φανερώνει αποκεκρυμμένα μυστήρια, τον ρώτησα, διότι είχα μέσα μου εκείνον τον καιρό μεγάλο ενδιαφέρον, αφού κάναμε συζήτηση με τον άγγελο αυτόν, ήθελα να φύγω να ταξιδέψω στην Ρωσία ώστε να κηρύξω το Ευαγγέλιο της βασιλείας εκεί και ρώτησα αφού στην αρχή μου είπε για αποστολή νόμισα ότι ήθελε να μου πει γι' αυτό, γιατί δεν μου ανοίγεται δρόμος. Έψαχνα να βρω δουλειά ώστε να κηρύξω το Ευαγγέλιο στην χώρα αυτή μάλιστα μάθαινα και Ρώσικα. Θα μου πει κάποιος; Μα οι Ρώσοι είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί όπως και οι Έλληνες, όμως αν παρατηρήσει ο καθένας τον εαυτό του καθώς και όλος ο χριστιανικός κόσμος, η πλειόνα του χριστιανικού κόσμου παρά μόνο μονάδες ανθρώπων με τα λόγια αγαπούν τον Θεό και με τα έργα τους η καρδιά τους πόρρω απέχει από αυτόν. Δεν μελετούν σήμερα οι Χριστιανοί το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτός μου είπε ότι η αποστολή σου δεν είναι να πας στην Ρωσία. Είναι μεγάλη η αποστολή σου. Η Ελλάδα είναι ο χώρος όπου ο Θεός θα αναπτυχθεί και θα εκδηλωθεί η παρουσία του σε λαούς και έθνη μέσω του λαού του Θεού. Μέσα από τον χώρο τον ελλαδικό θα ακουστεί σε όλον τον κόσμο η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Η αποστολή σου είναι να μείνεις στην Ελλάδα και να σπουδάσεις την σοφία του Θεού ώστε να συμπληρώσεις ελλείποντα, τα οποία ο Θεός θα σε σπουδάσει. Σε όλον σχεδόν τον Χριστιανικό κόσμο ό,τι αγαθό υπάρχει, μου είπε, θα μεταλλαχθεί και θα γίνει άγιο. Ο άνθρωπος τα επόμενα χρόνια θα αναγεννηθεί διότι θα εισέλθει στο αγιαστήριο όπου ο Θεός μέσα εις αυτό θα συμπληρώσει εις αυτόν ελλείποντα ίνα εκχέει ο πνεύμα του χωρίς μέτρο ώστε να εκπληρωθούν επαγγελίες και να λάβουν χώρα γεγραμμένα. Αυτός ο άγγελος φεύγοντας μου είπε, Θωμά, συνέχισε τον αγώνα σου, εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σου. Του είπα, μην με ξεχάσεις διότι εγώ είμαι ένα μικρό παιδί, αδύναμο παιδί πνευματικά και χρειάζομαι την βοήθειά σου. Μου είπε, θα είμαι πάντα κοντά σου ειδικότερα όταν υπάρχει λόγος και συντρέχει κίνδυνος για να σε ελευθερώνω. Αυτό το περιστατικό με έκανε να δω τα πράγματα διαφορετικά, να πιστέψω περισσότερο, να αφιερωθώ περισσότερο και μέσα μου να έχω μία ανεκλάλητη χαρά την οποίαν δεν είχα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Συνάμα κατάλαβα ότι για να γνωρίσει ένας άνθρωπος τον Θεό, για να έρθει στη ζωή του ο Θεός χρειάζεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται τον Θεό να μην τον επικαλείται επί ματαίω αλλά με ειλικρίνεια, να τον επικαλείται με τα λόγια του και με τα έργα του, να τον επικαλείται με απόφαση, με θυσία να λειτουργεί ο άνθρωπος του Θεού στον θρόνο του Θεού, να εργάζεται, γι' αυτό πολλές φορές ενώ μετέχουμε και κοινωνούμε την σοφία του Θεού δεν είμεθα τόσο ώριμοι ώστε η παρουσία του Θεού να είναι έντονη στη ζωή μας για να μας βοηθήσει να μεταβούμε από την φθορά στην αφθαρσία, να μεταβούμε από τη αμαρτία στην αναμαρτησία, να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, σκεύη εκλογής ώστε ο Θεός να συνεργάζεται μαζί μας προς επίτευξη της Δημιουργίας του με αποκορύφωμα να μας κάμει εικόνα του Θεού του αοράτου. Χρειάζεται λοιπόν να ωριμάσει ο άνθρωπος πνευματικά ώστε να φτάσει στο πνευματικό σημείο να δύναται να συνδιαλέγεται με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο.  Είχα ένα χωραφάκι το οποίο πριν 25 περίπου χρόνια το είχα πουλήσει για να αγοράσουμε τα πρώτα πράγματα για να φτιάξουμε μία αίθουσα πνευματική . Μετά δέκα χρόνων, εκείνον τον καιρό που ο Θεός έκανε την παρουσία του στη ζωή μου μέσω αυτού του αγγέλου, αυτός που το είχε αγοράσει ήταν ο νονός μου ο οποίος μου το χάρισε πάλι. Εκεί λοιπόν είχα πάει και είχα φτιάξει ένα σπιτάκι ξύλινο, μόνος μου το έφτιαξα αλλά και με την βοήθεια κάποιων αδελφών. Έτσι σιγά - σιγά ο άγγελος του Θεού μου είπε να γυρίσω σε αυτό το κτήμα,  και να αρχίσω εκεί να προσεύχομαι, να μελετώ τον Λόγο του Θεού και να δημιουργήσω μία πνευματική περιουσία. Δεν χρειάζεται πλέον μου είπε να κάνεις την εξάπλωση και δεν χρειάζεται να πείσεις κανέναν με τα λόγια σου, θα μείνεις σε αυτό το αγιαστήριο και βλέποντας την κρυφή σου ζωή ο Θεός θα σε ευλογήσει και αυτός θα σε συστήσει στους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν τήρησα τα λόγια του και αποσύρθηκα στο αγιαστήριο.  Εκεί λοιπόν σε αυτό το σπιτάκι άρχισα να προσεύχομαι ώσπου ήρθε η ημέρα που γνώρισα ότι υπάρχει Θεός. Άλλο είναι να το λες και άλλο είναι να το ζεις. Αυτός ο Θεός με επισκέφτηκε και μου έδωσε την άδεια να κηρύττω το Ευαγγέλιο της βασιλείας συμπληρώνοντας σε καθημερινή βάση πολλά πνευματικά ελλείποντα σε μένα πρώτα, τα οποία πριν δεν μπορούσα να τα συλλάβω. . Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, ο Πατέρας μας μου είπε, Θωμά, τα πνευματικά σου αδέλφια εκείνον τον καιρό θα σε κατηγορήσουν όμως εσύ θα διέπεσαι από το πνεύμα, πόσες φορές εάν ο αδελφός μου αμαρτήσει να τον συγχωρήσω, επτά; Εβδομηκοντάκις επτά. Παρόλα αυτά εσύ θα συνεχίσεις τον αγώνα σου και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να γνωρίζεις ότι όλα αυτά τα πνευματικά σου αδέλφια θα βρουν τροφή πνευματική διά μέσου σου, διότι εκείνον τον καιρό θα έχουν χαλαρώσει πνευματικά. Έτσι θα γίνεις αιτία ώστε να συνεχίσουν τον αγώνα τους πλέον συνειδητά. Εσύ μέχρι τότε θα σπουδάζεις την σοφία του Θεού και θα φανερώνεις αυτήν όταν ερωτηθείς και όταν κάποιος θέλει με ειλικρίνεια να γνωρίσει αυτήν την σοφία του Θεού, δίνοντάς μου και ένα χάρισμα με την παρουσία του το οποίο λέγεται διάκριση των πνευμάτων ώστε να γνωρίζω ποιος είναι έτοιμος, ποιος είναι ειλικρινής, ποιος θέλει πραγματικά τον Θεό και έχει την διάθεση να εισέλθει στο αγιαστήριο ώστε να αποτινάξει από μέσα του κάθε τι το οποίο δεν είναι του Θεού, διότι μόνο μέσα στο αγιαστήριο, με σπούδασε ο Θεός, δύναται ο άνθρωπος να δημιουργήσει τον νου του Χριστού και να κάνει τον αγώνα του συνειδητά πλέον. Σήμερα μου είπε Θωμά (πριν δέκα - δώδεκα χρόνια δηλαδή), εσύ βρίσκεσαι στην θέση του Ιωσήφ τον οποίον τα σαρκικά του αδέλφια (τα πνευματικά αδέλφια τα δικά σου) επιπόλαια τον πέταξαν στον λάκκο και τον πούλησαν, όμως στην συνέχεια αυτός ο Ιωσήφ τα αγκάλιασε και τους έδωσε τροφή και ανάπαυση. Έτσι κι εσύ θα τα αγκαλιάσεις τα πνευματικά σου αδέλφια και θα τους δώσεις τροφή και ανάπαυση διότι η αποστολή σου είναι δοσμένη άνωθεν. Έτσι θα μπορέσουν όλοι μαζί να συνεχίσουν τον καλόν αγώνα τον οποίον ξεκίνησαν στη ζωή τους διά μέσω του πνευματικού σου πατέρα. Πράγματι, μετά δέκα χρόνων εμμένοντας στο αγιαστήριο και σπουδάζοντας την σοφία του Θεού και δημιουργώντας πνευματική περιουσία η οποία αποτελείται από την σοφία του Θεού, πολλά αδέλφια έρχονται σήμερα και συνδιαλέγονται μαζί μου δίνοντας εις αυτά την σοφία του Θεού η οποία τα παροτρύνει μαζί με εμένα αλλά και άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν σχέση  να εισέλθουν στο αγιαστήριο. Έτσι θα δημιουργηθεί ο λαός του Θεού, το στράτευμα του Θεού. Η πνευματική οργάνωση θα πρέπει να γίνει μέσα στον άνθρωπο του Θεού ο οποίος θα χτίσει μέσα του την φιλαδέλφια, την εκκλησία της Φιλαδέλφειας η οποία, ο Θεός μου το φανέρωσε αυτό με την παρουσία του, είναι προφητική εκκλησία και θα αποτελείται από αναγεννημένους Χριστιανούς και μη οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να σέβονται  την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση και την ελευθερία του άλλου. Έτσι λοιπόν τώρα σιγά - σιγά η Φωνή Θεού εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο διότι πολλοί άνθρωποι έρχονται και μας επισκέπτονται και χαίρονται διότι συμπληρώνουν ελλείποντα τα οποία δεν είχαν στη ζωή τους και ελευθερώνονται και διότι η παρουσία του Θεού στη ζωή τους είναι αισθητή σε καθημερινή βάση. Είχαμε ακούσει παλιά ότι η εξάπλωση προηγείται του καθαρισμού. Εκείνον τον καιρό, εκείνη την χρονική στιγμή αυτό έπρεπε να γίνει ώστε να εξαπλωθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας σε πολλούς ανθρώπους και πράγματι σήμερα αρκετοί άνθρωποι το έχουν στα χέρια τους, όμως είδαμε ότι όταν δεν υπάρχει καθαρισμός δεν έρχεται ο αγιασμός και όπου οι άνθρωποι ενώνονται ας κρατούν το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια τους χωρίς τον αγιασμό πολλές φορές δαιμονίζονται, διότι υπάρχουν οι κρίσεις, οι επικρίσεις, οι καταλαλιές, ο ένας βλέπει λάθη στον άλλον, δημιουργείται φανατισμός κ.λ.π.. Σήμερα η Φωνή Θεού το αλλάζει αυτό διότι ο Θεός το θέλει, ο Θεός το ζητά. Ναι μεν να βρισκόμαστε, ναι μεν να συζητούμε αλλά να μην μπαίνει ο ένας στη ζωή του άλλου και όλοι μας να εισέλθουμε στο ατομικό μας αγιαστήριο, διότι είναι μεγάλη ανάγκη ώστε αυτά που λέμε με τα λόγια να γίνονται έργα. Εάν κάνει την εξάπλωση ένας ακάθαρτος άνθρωπος χρησιμοποιώντας τεχνάσματα, πονηρίες, χρησιμοποιώντας τον Λόγο του Θεού στα μέτρα του επιβάλλοντας στους συνανθρώπους του το θέλημα του Θεού μπορεί να ζήσει εκατό ζωές και άντε να φέρει το πολύ χίλιους, δύο χιλιάδες ανθρώπους στον Θεό. Εάν ένας άνθρωπος όμως αναγεννηθεί και παρουσιάζει με τη ζωή του τον Χριστό, τότε αυτός γίνεται αιτία να αναγεννηθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Άνθρωπος ζήλο Θεού πεπυρωμένος δύναται να αναγεννήσει τον πλανήτη ολόκληρο. Άρα λοιπόν εκείνον τον καιρό έπρεπε να γίνει αυτό, να δημιουργηθεί η εξάπλωση. Αυτόν τον καιρό είναι ανάγκη να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε αυτά που λέμε με τα λόγια μας να λειτουργούν μέσα μας, στη ζωή μας. Μόνο έτσι θα έρθει η ανάπαυση και θα είμεθα με τους συνανθρώπους μας μια ψυχή, μια καρδιά, ένα φρόνημα. Επείγει λοιπόν οι πάντες να εισέλθουμε στη σιωπή και να εντρυφούμε νυχθημερόν στον Λόγο του Θεού και στην διδασκαλία την οποίαν παρέχει δωρεάν η ζώσα φωνή του ζώντος Θεού και βρίσκεται στο internet και στην αίθουσα της Φωνής Θεού. Σήμερα ζητούμε και την βοήθεια πολλών ανθρώπων, όσων μας ακούν, όσων ο Θεός τους βάζει μέσα τους και μας δέχονται οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα κράτη και γνωρίζουν την γλώσσα να μας βοηθήσουν να μεταγλωττίσουμε - μεταφράσουμε αυτά τα οποία έχουμε στην σελίδα μας στο internet ώστε να διαβαστούν και να ακουστούν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Μόνο έτσι δύναται να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της βασιλείας και να δημιουργηθεί το έθνος του Θεού, να δημιουργηθεί ο λαός του Θεού, η οικογένεια του Θεού. Ένα σημαντικό το οποίο ο Θεός μου το δίδαξε και θα πρέπει να το προσέξουμε είναι, να σταματήσουμε πλέον ο ένας να μπαίνει στη ζωή του άλλου και να κάνουμε τους αρχηγούς, τους ποιμένες, τους δασκάλους κ.λ.π.. Ο Χριστός ο ίδιος τόνισε, σεις μην ονομασθείτε καθηγηταί, εις ο καθηγητής σας ο Χριστός, σεις πάντες αδελφοί έστε. Άρα λοιπόν ας σταματήσουν οι μικρότητες μεταξύ μας κάνοντας ο ένας τον έξυπνο στον άλλον. Συμφέρον μας είναι ο καθένας να έχει τον δικό του τρόπο που βαδίζει προς την θέωση τον οποίον να φανερώνει αλλά ποτέ να μην δογματίζει, διότι διαχειριστής της βασιλείας του Θεού είναι ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν βάζει αυτόν που εργάζεται από το πρωί στον αμπελώνα του αλλά και αυτόν που πηγαίνει στο παρά πέντε διότι το έλεος και η αγάπη του είναι μεγάλα, αρκεί να δει την πρόθεση, την διάθεση του κάθε ανθρώπου κι εμείς επειδή δεν γνωρίζουμε τα ενδόμυχα του κάθε ανθρώπου ας μην θέλουμε τους ανθρώπους έτσι όπως εμείς τους θέλουμε αλλά όπως ο Θεός τους θέλει. Αυτό να το προσέξουμε! Ο καθένας αν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό είναι δικό του πρόβλημα και όχι δικό μου ή δικό μας. Το δικό μου θα είναι ή το δικό μας θα είναι εάν κάποιος θέλει τότε εμείς να τον βοηθήσουμε συνδιαλεγόμενοι μαζί του συζητώντας και όχι δίνοντας εντολές ή διαταγές δεχόμενοι τον καθένα όπως είναι, όπως τον έχει ο Θεός. Αν κάποιος κάνει λάθος τότε η καλύτερη νουθεσία είναι να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει το λάθος του, εμάς δεν μας εμποδίζει τίποτα να κάνουμε τον αγώνα μας.
Στο αγιαστήριο θα μείνω εκεί πολλά χρόνια ώστε να λειτουργήσει μέσα μου το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του Θεού είναι ο επενδύτης. Το πνεύμα εστι το ζωοποιούν, η σαρξ ουκ ωφελεί ουδέν τα ρήματα α εγώ λαλώ πνεύμα είναι και σοφία είναι. Το πνεύμα του Θεού λοιπόν θα πρέπει να παραλάβει όλο μας το είναι. Η λογική του Θεού θα πρέπει να εισέλθει στον εγκέφαλό μας και να γίνει λογική δική μας και δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο όταν εισέλθουμε στο αγιαστήριο και έχουμε σε καθημερινή βάση το ραντεβού μας με τον Χριστό. Πολλά γεγονότα τα επόμενα χρόνια ο Πατέρας Θεός μου φανέρωσε θα συντελεστούν, τα οποία θα προκαλέσουν πνευματική παγκόσμια ανασύνταξη - μετάνοια - αναγέννηση ώστε ο λαός του Θεού να σταθεί στο βήμα του Θεού, διότι ο χρόνος έχει έρθει - εκπληρώθη και τα γεγραμμένα θέλουσι λάβει χώρα. Σήμερα λοιπόν ο Θεός ζητά όλοι οι Χριστιανοί που είναι διασκορπισμένοι σε όλον τον κόσμο και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αγαθές προθέσεις  και "ανοιχτό" μυαλό να εισέλθουν στη σιωπή και να αντλήσουν απ' αυτή την σοφία του Θεού. Έτσι δύναται ο άνθρωπος να επενδυθεί διότι θα λάβει μέσα του το πνεύμα της ζωής - το πνεύμα του Θεού που είναι ζωοποιόν. Έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει μέσα στον Λόγο του Θεού σε ένα σημείο όπου αναφέρει το εξής: ει δε το πνεύμα του εγείραντος τον Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν, ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του ενοικούντος αυτού πνεύματος εν υμίν. Το πνεύμα δηλαδή το οποίο έγειρε τον Χριστό από τον τάφο, το ίδιο πνεύμα οικεί λέει μέσα μας, ο εγείρας τον Χριστό δύναται να ζωοποιήσει τα φθαρτά σώματά μας. Η ζωή λοιπόν ήρθε διά του Χριστού, διά του Ευαγγελίου και θα πρέπει να την λάβουμε, να την πάρουμε διότι ο Θεός σε εμάς ενέπνευσε μέσα μας την ιδέα της ζωής. Εμείς το πιστεύουμε και εγώ το πιστεύω ότι η μόνη αλήθεια είναι ότι ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να γκρεμίσει από μέσα του και γύρω του το κράτος του θανάτου. Ο Πατέρας είπε στον Υιόν του, Υιέ μου κάθου εκ δεξιών μου εωσού αν θω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου, έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Δεν θα ξανάρθει λοιπόν στη Γη ο Χριστός εάν οι άνθρωποι δεν εισέλθουν στο αγιαστήριο και δεν αντλήσουν την σοφία του Θεού ώστε μέσω αυτής να γκρεμίσουν όλα τα φθοροποιά στοιχεία της αμαρτίας τα οποία έχουν υιοθετήσει από παιδικής ηλικίας μέσα από τον μεταπτωτικό κόσμο. Δεν θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη ζωή αν λοιπόν δεν μπούμε στο αγιαστήριο. Εκεί θα γίνει η ολοκληρωτική μετάνοια, θα επέλθει η αναγέννηση, η ολοκληρωτική αναγέννηση η οποία θα μας εισάγει στα Άγια των Αγίων. Όταν ο άνθρωπος συναντά τον Θεό, όταν ο άνθρωπος ζει με τον Θεό ζωοποιείται. Ενθυμήστε τον Μωυσή ο οποίος ανέβηκε στο όρος Σινά ομοιοπαθής άνθρωπος με εμάς και γνώρισε τον Θεό, όταν κατέβηκε κάτω οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν στο πρόσωπο, έλαμπε ολόκληρος. Η λάμψη αυτή δεν προήλθε ούτε από το καλό φαγητό, ούτε από τον πολύ ύπνο, προήλθε διότι συνάντησε τον Θεό. Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας ενεργοποιεί τον ήδη υπάρχοντα μηχανισμό που έθεσε μέσα μας στο εκατονταπλάσιο ώστε να παράγει ο εγκέφαλός μας και να δημιουργεί στο σώμα ημών το οποίο είναι ναός του εν ημίν αγίου πνεύματος, να δημιουργεί εις αυτό ζωή. Ο Χριστός ήτο ωραίος στο πνεύμα και στο σώμα. Θα πρέπει κι εμείς να γίνουμε ωραίοι στο πνεύμα και στο σώμα έχοντας ένα πνεύμα ευρύ και αγκαλιάζοντας τους πάντες και το σημαντικότερο να μην κρίνουμε, τις είσαι εσύ όστις κρίνεις αλλότριον οικέτην, εις τον ίδιον κύριον ίσταται ή πίπτει, αναπολόγητος είσαι ο κρίνων διότι εις ό,τι κρίνεις τον άλλον σεαυτόν καταδικάζεις. Κάποτε ο Κύριος με σπούδασε ένα πράγμα πάνω στο θέμα της κρίσης. Μου είπε ότι, Θωμά, για να κρίνεις κάποιον σωστά θα πρέπει να πας να ζήσεις εκεί που μεγάλωσε αυτός, να έχεις τους ίδιους γονείς, να ζήσεις στον ίδιο χώρο, να έχεις τους ίδιους δασκάλους, τους ίδιους φίλους, να μάθεις τα ίδια πράγματα που έμαθε αυτός γιατί το περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη ενός ανθρώπου και μετά να κρίνεις σωστά. Εάν κρίνεις την παρούσα στιγμή θα κρίνεις λάθος, ενώ ο Θεός δεν κρίνει την στιγμή, κρίνει την καρδιά του κάθε ανθρώπου, βλέπει την ιστορία του κάθε ανθρώπου πως έφτασε εκεί. Άρα λοιπόν κι εμείς να σταματήσουμε άπαξ διαπαντός να λέμε το οτιδήποτε για οποιονδήποτε αδελφό και να είμεθα έτοιμοι να απλώσουμε το χέρι μας στον οποιονδήποτε θέλει να συνδιαλλαγεί μαζί μας με καλή προαίρεση. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται δίπλα μας με φανατισμό, με πονηρία, με συμφέροντα έχουμε το δικαίωμα να τον αποφεύγουμε αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα να τον κρίνουμε. Όταν οι άνθρωποι απειλούν και κρίνουν τότε να ξέρουμε όλοι ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δαιμονιστεί και καλό είναι να απέχουμε από τη ζωή τους. Ενθυμείστε τι έγραψε στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης ο Θεολόγος, έπεσε, έπεσε ο δράκος ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος ο πλανών την οικουμένης όλην, ο κρίνων τον αδελφόν αυτού ημέρα και νύχτα. Αυτός λοιπόν που κρίνει έχει το εισιτήριο του θανάτου στην τσέπη του. Εύχομαι όλοι να εννοήσουμε την μέγιστη αποστολή μας και να στρέψουμε με όλη την δύναμή μας να καταργήσουμε τον εχθρό που κάνει την παρουσία του στη ζωή μας με την φθορά, με την ασθένεια, με το γήρας και τελευταία με τον θάνατο ώστε ο κόσμος να αποτελέσει κόσμημα Θεού και όχι κοιμητήριο του θανάτου που δυστυχώς είναι σήμερα. Έσχατος λοιπόν εχθρός είναι ο θάνατος και αυτόν θα πρέπει να νικήσουμε. Ο νικών θέλει φάγει από το δέντρο της ζωής, όστις έχει ώτιον ας ακούει τι λέγει το πνεύμα εν ταις εκκλησίες. Αδέλφια μου, κατ' εντολήν Θεού εργάζομαι το έργο αυτό. Δεν θέλω να γίνω σε κανέναν απ' όλους εσάς ανώτερος, αλλά φίλος και όλοι μαζί να συνεργαστούμε για την δόξα του Θεού, για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού, για την πραγματοποίηση των επαγγελιών αυτού ώστε να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα διότι ο καιρός επληρώθη. Η φρίκη λοιπόν του θανάτου που μέχρι χθες σε εμάς είχε γίνει φυσικό φαινόμενο, είχε γίνει θρησκεία πρέπει να φύγει διότι τι νόημα έχει η ελευθερία, η αναγέννηση, η ευημερία, ο χορτασμός, οι καρποί, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, οι ιδιότητες του Θεού που καλούμεθα να αναπτύξουμε αν είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο; Τι νόημα έχει να κτίσει κανείς θέρετρα πλάι σε φέρετρα, τι νόημα έχει να κάνουμε τον αγώνα αφού σαν ψυχές δεν χρειαζόμαστε τίποτα απ' όλα αυτά. Θέλημα λοιπόν Θεού και σοφία Θεού διακατέχει τον άνθρωπο που αγωνίζεται εις όλη του ζωή να βρει διά του Ευαγγελίου τα μέσα που χρειάζεται ώστε να καταργήσει από το πνεύμα του και το σώμα του την φθορά και τον θάνατο. Όσο ο άνθρωπος αδέλφια μου απλοποιείται τόσο πολύ πιο γρήγορα θεοποιείται. Πολλές φορές θεωρούμε εαυτούς ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Θέλω να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η σημαία στην Φωνή Θεού θα είναι πάντα μπροστά στην πανσοφία του Θεού η άγνοια, διότι εκείνο που γνωρίζουμε μπροστά στην πολυποίκιλη σοφία του Θεού είναι ένα μηδενικό. Εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να κλείσουμε τους εαυτούς μας σε πέντε στερεότυπα που μάθαμε, τα οποία παπαγαλίζουμε και πολλές φορές δεν λειτουργούν ούτε μέσα μας και θέλουμε επιτακτικά να τα υιοθετήσουν οι άλλοι, πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι δεν εφαρμόζουμε και ο λόγος διότι απλώς μιλάμε και δεν εισερχόμαστε στο αγιαστήριο να σπουδάσουμε, να κοινωνούμε σε καθημερινή βάση την σοφία του Θεού ώστε αυτή να λειτουργήσει μέσα μας για εμάς χωρίς καν να το προσπαθούμε. Η καλλιέργεια, η λογική του Θεού, η αναγέννηση που παρέχει η σοφία του Θεού και βρίσκεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι τόσο αναγκαία όσο η τροφή για το σώμα, αφού και η τροφή και η κοιλιά δύνανται να καταργηθούν φανερώνοντάς το ο ίδιος ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου ότι ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι κυλήσει μέσα στον άνθρωπο ώστε πλέον οι μηχανισμοί της ζωής να λειτουργούν διά Πνεύματος Αγίου, γι' αυτό και ο Χριστός στην έρημο φανέρωσε ότι ουκ επ' άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος αλλ' επί παντί ρήματι εκπορευομένω διά πνεύματος Θεού. Σήμερα οι Χριστιανοί και αυτό το διαστρεβλώνουν και θεωρούν νηστεία το να τρώνε γεμάτα - ωραία πιάτα με φαγητά υποτίθεται νηστήσιμα, ενώ ο Χριστός είπε απ' όντινα νικάται τις σ' αυτό και δούλος γίνεται, γι' αυτό και στην έρημο είπε ότι ο άνθρωπος ούτε το φαγητό δεν έχει ανάγκη όταν έχει μέσα του τον Θεό. Σήμερα στην γενιά μας είναι και ένας άλλος καιρός εκτός από τον καιρό του Θεού. Έσται γαρ καιρός ότε της υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν, και απο μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν επί δε τους μύθους εκτραπήσονται. Είναι και πολλοί οι οποίοι ναι μεν θεωρούν εαυτούς θεοφόρους, όμως δεν διακατέχονται από την υγιαίνουσα διδασκαλία και φτιάχνουν Θεό στα μέτρα τους κατά την δικιά τους επιθυμία. Αυτό θα το προσέξουμε εμείς. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζουμε όλα τα παιδιά που μετέχουμε μέσα στο έργο που διεξάγει ο Θεός μέσω της Φωνής Θεού ότι ελεύθερος και ώριμος είναι ο άνθρωπος που κάνει το χρέος του χωρίς να χρειάζεται όλη την ώρα να του τον υπενθυμίζει κάποιος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσης ημών ώστε να γίνει αυτό σύμμορφο του σώματος της δόξης αυτού του Χριστού. Μόνο τότε πάντες οι λαοί θα πορεύονται έκαστος στην οδό αυτού ενώ εμείς θα πορευόμεθα εν τω ονόματι του Κυρίου του Θεού μας. Καμιά φορά με την κρίση, με τα συμφέροντα, με τις πονηρίες πέφτουμε σε πολλές παγίδες. Ενθυμούμεθα όλοι τον Κάιν ο οποίος αφού σκότωσε τον αδελφό του όταν κατέβηκε ο Πατέρας - Θεός να τον συναντήσει του είπε, Κάιν, Κάιν που είναι ο Άβελ; Και αυτός απάντησε, τι φύλαξ του αδελφού μου είμαι εγώ; Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να γίνουμε φύλακες του αδελφού μας και ο τρόπος δεν είναι να παρακολουθούμε τη ζωή του με τα στοιχεία του κόσμου αλλά να αναγεννηθούμε ώστε όταν χρειαστεί τον Θεό στη ζωή του να έρθει να μας συναντήσει και να τον βοηθήσουμε να φύγει απ' ότι ο διάβολος του φόρτωσε εν αγνοία του. Κάιν να γνωρίζουμε ότι καταντά ο άνθρωπος που γυρίζει παντού ζητώντας μάταια την ηρεμία και την χαρά. Μία ημέρα ο Κύριος καθόταν με τους μαθητές του σε ένα βουνό και κοιτούσαν την Ιερουσαλήμ και οι μαθητές τον ρώτησαν πότε είναι ο καιρός ο δικός σου, πότε θα κάνεις την παρουσία σου. Ο Κύριος τους απάντησε, Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω - ο αναγινώσκων ας εννοή. Θέλω να ξέρετε ότι το βδέλυγμα της ερημώσεως που θα καθίσει στον τόπο τον άγιο (εγκέφαλος) είναι η αμαρτία, η οποία στο αποκορύφωμά της θα εισέλθει τόσο πολύ στον εγκέφαλο του ανθρώπου που ο άνθρωπος δεν θα σκέφτεται με κανέναν τρόπο το πώς να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό που συμβαίνει σήμερα σε πολλούς ανθρώπους, αν το δούμε να γίνεται σε μεγάλη κλίμακα παίρνοντας μεγάλη έμφαση, τότε να καταλάβουμε ότι αυτό το βδέλυγμα της ερημώσεως έχει καθίσει στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και το βλέπουμε και στην δική μας τη ζωή και δόξα να έχει ο Θεός που άφησε μέσα μας ένα μικρό δικό του σπέρμα το οποίο σιγά - σιγά με την δύναμη του Θεού ο καθένας με τον αγώνα του και με την προσπάθειά του το ζωοποίησε και πολλαπλασιάστηκε ώστε να γίνει ο καθένας από εμάς εικόνα του Θεού του αοράτου. Θα προσέχουμε λοιπόν να μην γίνουμε βδέλυγμα και μέσα στον ναό του Θεού - στον εγκέφαλό μας - να κατοικεί ο Θεός και όχι η αμαρτία, διότι να γνωρίζουμε ότι το κεφάλι του κάθε ανθρώπου είναι ένα θυσιαστήριο και άλλου βγάζει δυσοσμία που γίνεται αντιληπτή ακόμη και με τις αισθήσεις και άλλου βγάζει ευλογία - ευωδία όπως το λιβάνι, όπως ήταν η μυρωδιά της θυσίας του Άβελ. Το κεφάλι μας λοιπόν, ο εγκέφαλός μας είναι θυσιαστήριο και θα πρέπει να βασιλεύει μέσα σ' αυτό ο Θεός, να βασιλεύει ο Λόγος του Θεού ώστε και τα συναισθήματά μας και τα αισθητήριά μας να είναι γεγυμνασμένα και να έχουμε μία αύρα η οποία όταν εισερχόμαστε σε έναν χώρο όλοι οι άνθρωποι να αντιλαμβάνονται την διαφορά, ότι δηλαδή μέσα μας κάτι ξεχωριστό έχει χτίσει ο Θεός, ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι διότι πολλοί προσπαθούν να εξαπλώσουν το Ευαγγέλιο με τα λόγια και έχουν αποτυχία ενώ όσοι το εξαπλώνουν με τη ζωή τους έχουν επιτυχία. Άρα λοιπόν να γνωρίζουμε ότι οι αποστολές έρχονται άνωθεν, πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστι καταβαίνον εκ του πατρός των φώτων. Ας φέρουμε την αποστολή μας εις πέρας, αν πιστεύουμε ότι μας την έδωσε ο Θεός, χωρίς να κρίνουμε ή να κατακρίνουμε, χωρίς να θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είμαστε το Α και το Ω και ότι όλοι οι άλλοι είναι καλοί αλλά είναι λίγο κατώτεροι από εμάς. Ο Λόγος του Θεού το διευκρινίζει και αυτό, εάν έλαβες ό,τι έχεις τι καυχάσαι ως μη λαβών. Άρα λοιπόν ας είμαστε ταπεινοί διότι με τον εγωισμό ο Θεός θα μας αποστρέφεται.
Εύχομαι εκ βάθους καρδίας μέσα μας να αναπτυχθεί ο Θεός. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας να εισέλθουμε όλοι στο αγιαστήριο και να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού, να εισέλθουμε στην σιωπή, στην προσευχή και με συντριβή καρδίας να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο που είναι ζωοποιόν. Ο Θεός όταν δει αλήθεια συνδιαλέγεται με την αλήθεια. Όποιος είναι της αλήθειας ακούει την φωνήν μου. Ας γίνουμε αλήθεια αφήνοντας πίσω τις μικρότητες και ας ενωθούμε όλοι για τον κοινό στόχο που είναι να νικήσουμε την φθορά και τον θάνατο, να αποτινάξουμε τον έτερο κακό εαυτό μας, να εγκαταλείψουμε την αμαρτία η οποία συντελείται πρώτα στον εγκέφαλο και κατόπιν καταβάλλει όλο το σώμα μας το οποίο το οδηγεί στην φθορά και στον θάνατο.
Σας αγαπώ πολύ! Ο Χριστός να βασιλεύει στην αγνή καρδούλα σας. Ο Χριστός να πορεύεται έμπροσθεν όλων μας!
Κάθε Σάββατο με την δύναμη του Θεού θα τα λέμε και κάθε Κυριακή 12 η ώρα πάλι εμείς θα βρισκόμεθα εδώ, θα έχουμε το ραντεβού μας στην Φωνή Θεού και θα συζητάμε τα περί Θεού και το πώς δυνάμεθα να ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού πρώτα μέσα μας και έπειτα γύρω μας. Όσο για την εξάπλωση θα την κάνει ο Θεός. Ενώπιον του Θεού σας λέω ότι ποτέ δεν πήγα σε κανέναν άνθρωπο να του κηρύξω το Ευαγγέλιο από τότε που γνώρισα τον Χριστό και ποτέ δεν εισήλθα στη ζωή κανενός ανθρώπου εάν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν ήθελε. Δηλαδή αν ο ίδιος θελήσει μόνο τότε θα εισέλθω στη ζωή του και ποτέ δεν θα προκαλέσω να τον πλησιάσω για να τον κάνω αδελφό μου, φίλο ή οπαδό. Αυτά τα είχα παλιά μέσα στο μυαλό μου, ήταν παιδικός πνευματικός παροξυσμός ας το πω έτσι. Θεωρούσα μέσα μου πως όταν θα κήρυττα έναν άνθρωπο θα είχα χαρά, αλλά είδα ότι τότε που κήρυττα τον μόνο που κήρυττα ήταν τον εαυτό μου. Σήμερα γνωρίζοντας τον Θεό είδα ότι εκείνο που χρειάζεται είναι να γίνουμε άνθρωποι του Θεού, να γίνουμε υιοί και θυγατέρες, από εκεί και πέρα ο Θεός θα μας συστήσει παντού. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ! Αμήν!

http://www.fonitheou.gr/

ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΩΜΑΣ